HISTORIELIGNA vznikla v roce 1949 jako podnik pro vývoz a dovoz výrobků průmyslu dřevozpracujícího a celulózo-papírenského. V roce 1989 se z původního podniku zahraničního obchodu pretransformovala na akciovou společnost a v této právní formě setrvává dodnes. Její hlavní činností byl dlouhá léta zahraniční obchod se dřevem, s výrobky ze dřeva , s celulózou a papírem, s některými výrobky z papírů, ale také s některými netradičními druhy obchodu a leasingem pro dřevozpracující a papírenský průmyslu a s dovozem některých druhů spotřebního zboží. V současné době došlo k útlumu této tradiční činnosti a společnost se soustřeďuje na pronájem nebytových prostor a bytů v rámci své budovy. Jejím sídlem je od samého vzniku palác „LIGNA“ na Václavském náměstí v Praze.

O NÁS
Statutárním orgánem společnosti je správní rada, má jednoho člena, který je označován jako generální ředitel.

Ing.Miroslav Mrňa, generální ředitel.

AFILACESamaco Paper LTD

Sales director: A. T. Dougles Shrimpton

Adresa: Suite 19

Riverside Business Centre

Fort Road

Tilbury

Essex RM18 7ND

TEL: +44 1375 845155

FAX: +44 1375 845356

E-MAIL: SamacoPaperLtd@aol.com

Hlavní činnost: prodej všech druhů papíru

INFORMACE PRO NÁJEMNÍKYINFORMACE pro uživatele prostor paláce LIGNA

S účinností od 1.července 2008 se mění způsob poskytování služby dodávky elektřiny klientům, kteří mají s LIGNA a.s. sjednanou nájemní smlouvu o užívání prostor v Paláci LIGNA. Dodávka elektřiny bude od tohoto data vyjmuta z předmětu nájemní smlouvy a bude nadále uskutečňována na základě

licence na distribuci elektřiny v lokální distribuční soustavě Palác LIGNA a
licence na obchod s elektřinou na území České republiky

udělených společnosti LIGNA a.s. Energetickým regulačním úřadem.
Cena distribuce elektřiny bude stanovena v souladu s Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu ve výši stanovené pro regionálního distributora PREdistribuce, a.s. Cena elektřiny bude stanovena ve shodné výši, za kterou uskutečňuje standardní dodávky elektřiny svým odběratelům Pražská energetika, a.s.
Další podmínky dodávky elektřiny jsou vymezeny v Obchodních podmínkách dodávky elektřiny v lokální distribuční soustavě Palác LIGNA.
V průběhu července a srpna 2008 budou se všemi uživateli prostor Paláce LIGNA odebírajícími elektřinu v souladu s Energetickým zákonem (č. 458/2000 Sb.) uzavřena Smlouva o sdružené službě dodávky elektřiny. Realizací této změny bude upraven vztah při zajištění elektřiny pro jednotlivé uživatele prostor tak, aby plně odpovídal změně v charakteru užívání budov v Paláci LIGNA. Dodávka elektřiny tak bude v zásadě uskutečňována ve stejných podmínkách jaké mají odběratelé v případě přímé dodávky od regionálního dodavatele elektřiny. Věříme, že se tato změna setká s pochopením.KontaktLIGNA a.s.

Vodičkova 791/41

112 09, Praha 1 - Nové Město

IČO: 00000914

DIČ: CZ00000914

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26


Základní kapitál byl upsán ve výši 56,759.000,- Kč, splaceno 100%

tel.: +420 224 151 111

email: ligna@ligna.cz


Pronájem kanceláří a prodejních prostor v paláci Ligna a.s.

mobil: +420 602 666 786

email: pronajem@ligna.cz