INFORMACE
pro uživatele prostor paláce LIGNA


S účinností od 1.července 2008 se mění způsob poskytování služby dodávky elektřiny klientům, kteří mají s LIGNA a.s. sjednanou nájemní smlouvu o užívání prostor v Paláci LIGNA. Dodávka elektřiny bude od tohoto data vyjmuta z předmětu nájemní smlouvy a bude nadále uskutečňována na základě

licence na distribuci elektřiny v lokální distribuční soustavě Palác LIGNA a
licence na obchod s elektřinou na území České republiky

udělených společnosti LIGNA a.s. Energetickým regulačním úřadem.
Cena distribuce elektřiny bude stanovena v souladu s Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu ve výši stanovené pro regionálního distributora PREdistribuce, a.s. Cena elektřiny bude stanovena ve shodné výši, za kterou uskutečňuje standardní dodávky elektřiny svým odběratelům Pražská energetika, a.s.
Další podmínky dodávky elektřiny jsou vymezeny v Obchodních podmínkách dodávky elektřiny v lokální distribuční soustavě Palác LIGNA.
V průběhu července a srpna 2008 budou se všemi uživateli prostor Paláce LIGNA odebírajícími elektřinu v souladu s Energetickým zákonem (č. 458/2000 Sb.) uzavřena Smlouva o sdružené službě dodávky elektřiny. Realizací této změny bude upraven vztah při zajištění elektřiny pro jednotlivé uživatele prostor tak, aby plně odpovídal změně v charakteru užívání budov v Paláci LIGNA. Dodávka elektřiny tak bude v zásadě uskutečňována ve stejných podmínkách jaké mají odběratelé v případě přímé dodávky od regionálního dodavatele elektřiny. Věříme, že se tato změna setká s pochopením.

Obchodní podmínky dodávky elektřiny
Změna ceny elektřiny v LDS Palác LIGNA
2008 - CENÍK LDS LIGNA
2009 - CENÍK LDS LIGNA

30.11.2009 - Změna ceny elektřiny v LDS Palác LIGNA
1.12.2009 - CENÍK LDS LIGNA

30.11.2010 - Změna ceny elektřiny v LDS Palác LIGNA
1.12.2010 - CENÍK LDS LIGNA pro rok 2011

5.1.2011 - Změna ceny elektřiny v LDS Palác LIGNA
5.1.2011 - Aktualizovaný CENÍK LDS LIGNA pro rok 2011

30.11.2011 - Změna ceny elektřiny v LDS Palác LIGNA
1.12.2011 - CENÍK LDS LIGNA pro rok 2012

30.11.2012 - Změna ceny elektřiny v LDS Palác LIGNA
1.12.2012 - CENÍK LDS LIGNA pro rok 2013

29.11.2013 - Změna ceny elektřiny v LDS Palác LIGNA
29.11.2013 - CENÍK LDS LIGNA pro rok 2014

16.10.2014 - Pravidla provozování lokální distribuční soustavy
16.10.2014 - Havarijní plán

1.12.2014 - Změna ceny elektřiny v LDS Palác LIGNA
1.12.2014 - CENÍK LDS LIGNA pro rok 2015

31.12.2014 - OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÍ ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA.

30.11.2015 - Změna ceny elektřiny v LDS Palác LIGNA
1.12.2015 - CENÍK LDS LIGNA pro rok 2016

23.3.2016 - Souhrnná zpráva o dosažené úrovni kvality elektřiny a souvisejích služeb, souhrnná zpráva o dodržování standartu dodávek, licence na obchod s elekřinou a na distribuci elektřiny.

30.11.2016 - Změna ceny elektřiny v LDS Palác LIGNA
30.11.2016 - CENÍK LDS LIGNA pro rok 2017

5.1.2017 - Předpokládaný rozvoj LDS 2017-2021
5.1.2017 - Souhrnná zpráva o dosažené úrovni kvality elektřiny a souvisejích služeb
5.1.2017 - Souhrnná zpráva o dodržování standartu dodávek

1.12.2017 - Změna ceny elektřiny v LDS Palác LIGNA
1.12.2017 - CENÍK LDS LIGNA pro rok 2018

1.1.2018 - Provozní řád budovy PALÁC LIGNA

28.3.2018 - Dopis ERÚ - Rozhodnutí o změně licence - distribuce elektřiny
28.3.2018 - Dopis ERÚ - Rozhodnutí o změně licence - obchod s elektřinou
28.3.2018 - Dopis ERÚ - Rozhodnutí o změně licence č.140806118 - změna č.004
28.3.2018 - Pravidla provozování LDS 2018
28.3.2018 - Předpokládaný rozvoj LDS 2018-2022
28.3.2018 - Souhrnná zpráva - kvalita distribuce Ligna 2017
28.3.2018 - Souhrnná zpráva - kvalita dodávek Ligna 2017

21.5.2018 - Změna ve vyúčtování spotřeby elektrické energie

24.5.2018 - PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

17.8.2018 - Změna ceny elektřiny v LDS Palác LIGNA od 1.10.2018

1.12.2018 - Změna ceny elektřiny v LDS Palác LIGNA
1.12.2018 - CENÍK LDS LIGNA pro rok 2019

1.12.2019 - CENÍK LDS LIGNA pro rok 2020

9.12.2019 - Prohlášení o zpracování osobních údajů LIGNA a.s.

30.03.2020 - Souhrnná zpráva o dosažené úrovni kvality elektřiny a souvisejících služeb
30.03.2020 - Souhrnná zpráva o dodržování standardu dodávek

01.08.2020 - Aktualizace provozního řádu budovy PALÁC LIGNA

1.12.2020 - CENÍK LDS LIGNA pro rok 2021

29.3.2021 - Souhrnná zpráva o dodržování standardů dodávek 2020
29.3.2021 - Souhrnná zpráva - kvalita dodávek Ligna 2020

24.8.2021 - NOVÝ CENÍK LDS LIGNA platný od 1.10.2021

24.10.2021 - NOVÝ CENÍK LDS LIGNA platný od 1.12.2021

1.12.2021 - NOVÝ CENÍK LDS LIGNA platný od 1.1.2022

01.02.2022 - Aktualizace provozního řádu budovy PALÁC LIGNA

23.3.2022 - Souhrnná zpráva o dodržování standardů dodávek 2021
23.3.2022 - Souhrnná zpráva - kvalita dodávek Ligna 2021

11.4.2022 - NOVÝ CENÍK LDS LIGNA platný od 15.5.2022

25.7.2022 - NOVÝ CENÍK LDS LIGNA platný od 1.9.2022