Statutárním orgánem společnosti je správní rada, má jednoho člena, který je označován jako generální ředitel.

Ing.Miroslav Mrňa, generální ředitel.